Brizganje plastike

Grupacija zasniva svoj uspeh na specijalizovanom postupku brizganja tehničkih i estetskih delova od jednog ili više materijala za najrazličitije grane industrije: elektronsku, elektro i mašinsku industriju, industriju bele tehnike i malih kućnih aparata, automobilsku industriju, proizvodnju elektromedicinske opreme, sportsku industriju itd.

….izazov današnjice za najveće proizvođače i kompaundere plastike jeste “Metal replacement” tj. zamena metalnih delova koji su tradicionalno proizvedeni  livenjem pod pritiskom ili mašinskom obradom metala sa polimerima visokih performansi dobijenih modifikacijom polimera dodavanjem punila poput staklenih/mineralnih vlakana, ugljeničnih vlakana, grafita, maziva, samougasivih materijala itd. da bi se dobili materijali izuzetnih tehnoloških svojstava.

U ovoj oblasti Think plastic grupacija  je uvek bila ispred vremena sarađujući sa najboljim proizvođačima plastike i specijalizujući se u brizganju najvećeg dela takozvane tehničke plastike visokih performansi.

Plastikam East raspolaže sa osam presa za brizganje plastike u rasponu od 80 do 270 tona opremljene robotima Dekartove (pravougaone) i/ili antropomorfne konfiguracije.

Sve prese su međusobno povezane sa mrežom kompanije sistemom za upravljanje i nadzor proizvodnje u cilju bolje optimizacije planiranja proizvodnje kao i vremena i troškova setup-a.

Trenutni alati sa kojima se proizvodi ne prelaze težinu od 2000kg, mada je unutar pogona moguće manipulisati kalupima težine 6.300kg kolika je korisna nosivost instalirane kranske dizalice.

Prilikom projektovanja posvećena je pažnja faznosti izgradnje i skalabilnosti instalacija i opreme. Trenutno instalirani kapaciteti resursa zadovoljavaju tri od ukupno pet planiranih razvojnih faza kompanije.

Posebna pažnja posvećena je pouzdanosti celokupnog sistema, tako da je na kritičnim pozicijama instalirana redundantna oprema.

U skladu sa ekološkim standardima dodatna pažnja usmerena je na energetsku efikasnost u delu rashladnog sistema koji u zavisnosti od potreba može raditi sa adijbatskim izmenjivačem, čilerom ili pak oba sistema istovremeno.